14e Echo Colloquium “Schatbewaarders van Religieus Erfgoed” succesvol verlopen!

geplaatst in: Geen categorie | 0

 

De oudoom van Trouw-journalist en Vaticaankenner Stijn Fens was pater kapucijn en Fens wilde meer over hem weten. “Jaren geleden ben ik naar het archief van de kapucijnen in Den Bosch gegaan. Daar kreeg ik een mapje met zijn naam erop, en in dat mapje vond ik alles: van de eerste brief die hij vanuit kostschool naar huis stuurde tot zijn overlijdensannonce met aantekeningen over wie er op zijn uitvaart waren geweest. Als er iets is wat me overtuigd heeft van het belang van het bewaren van religieus erfgoed, was het wel dat ene mapje van die oom.”

 

Stijn Fens leidde op vrijdagmiddag 8 december jongstleden op deskundige en onderhoudende wijze het gesprek tijdens het Echo Colloquium over religieus erfgoed. Onder de noemer ‘Schatbewaarders van religieus erfgoed’ spraken deze middag in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag drie van deze ‘schatbewaarders’ over hun kijk op verleden, heden en toekomst van het religieus erfgoed: Hans Krabbendam, als directeur verbonden aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, Marga Arendsen, directeur van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, en Pia Verhoeven, erfgoedspecialist bij het Museum Catharijneconvent. Aansluitend gingen ze daarover in gesprek met het publiek, dat uit een kleine 50 belangstellenden bestond – zowel liefhebbers als professionals uit het erfgoedveld.

 

Dit levendige gesprek en de daaropvolgende gedachtewisselingen tijdens de gezellige nazit boden de nodige aanknopingspunten met het oog op toekomstig beheer en behoud van religieus erfgoed in Nederland, vooral vanuit de katholieke hoek. Het stichtingsbestuur is verheugd daarover en beraadt zich momenteel over mogelijke vervolgplannen. De succesvol verlopen dag werd mede mogelijk gemaakt dankzij een Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR-Projecten in Nederland (PIN) en Stichting Sormani Fonds.

 

Bestuurslid Kirsten Hulsker zorgde ervoor dat de activiteit op de voet te volgen was via Twitter, in woord en beeld. Klik daarvoor op deze link.