Monialen van de Ongeschoeide Karmel

Uitvoerder: dr. Brian Heffernan
Looptijd: 2016-2021

Medio 2016 startte een nieuw project van Stichting Echo: de geschiedschrijving van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel. De bloei van het religieuze leven in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw heeft inmiddels ruime aandacht gekregen in de historiografie. Eén groep is echter veelal buiten beeld gebleven: die van de contemplatieven in het algemeen en de monialen of slotzusters in het bijzonder. Zij waren weliswaar gering in aantal, maar zetten zowel in de spiritualiteit als in de publieke beeldvorming vaak de toon, ook voor actieve zustercongregaties. Dit project, een initiatief van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland, onderzoekt de geschiedenis van de grootste groep slotzusters in Nederland: de ongeschoeide karmelietessen, van hun herstichting vanuit België in 1872, via de in totaal zestien conventen die zij vervolgens oprichtten tot heden. Het moet uitmonden in een cultuurhistorische studie waarin veranderende voorstellingen van de levenswijze van deze monialen centraal staan.