Monialen van de Ongeschoeide Karmel

Uitvoerder: dr. Brian Heffernan
Looptijd: 2016-2021

Medio 2016 startte een nieuw project van Stichting Echo: de geschiedschrijving van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel. De bloei van het religieuze leven in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw heeft inmiddels ruime aandacht gekregen in de historiografie. Eén groep is echter veelal buiten beeld gebleven: die van de contemplatieven in het algemeen en de monialen of slotzusters in het bijzonder. Zij waren weliswaar gering in aantal, maar zetten zowel in de spiritualiteit als in de publieke beeldvorming vaak de toon, ook voor actieve zustercongregaties. Dit project, een initiatief van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland, onderzoekt de geschiedenis van de grootste groep slotzusters in Nederland: de ongeschoeide karmelietessen, van hun herstichting vanuit België in 1872, via de in totaal zestien conventen die zij vervolgens oprichtten tot heden. Het moet uitmonden in een cultuurhistorische studie waarin veranderende voorstellingen van de levenswijze van deze monialen centraal staan.


Kardinaal Willem Marinus van Rossum

Uitvoerder: mw. dr. Vefie Poels
Looptijd: 2009-2021

De Nederlandse kardinaal Willem van Rossum CssR (1854-1932) heeft veel betekend voor de missiegeschiedenis van de katholieke kerk, maar ook voor veel orden en congregaties in Nederland, die hij met raad en daad bijstond. Daarom heeft het bestuur van Stichting Echo besloten aan de realisering van het project bij te dragen door extra fondsen te werven. Het project is in 2009 ondergebracht bij de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Voornaamste vrucht van het project zal zijn een uitvoerige biografische studie van het leven en de betekenis van Van Rossum.