Programma en inschrijving 15e Echo Colloquium || 17-04-2020 || ENK Sint Agatha

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vernieuwing en voltooiing: kloosterleven sinds het Tweede Vaticaans Concilie

Tijdens de jaren zestig kwamen maatschappelijke ontwikkelingen als democratisering, individualisering en secularisatie in een stroomversnelling terecht. In de katholieke wereld van gezin, parochie en klooster grepen die veranderingen diep in. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en het Pastoraal Concilie (1968-1970) poogden hervormingsgezinde intellectuelen als Schillebeeckx en kerkelijke gezagsdragers als Alfrink het geloof bij de tijd te brengen. Dat leidde tot nieuwe religieuze spirit binnen de kloostermuren en talrijke vernieuwende initiatieven in de parochies, maar uiteindelijk niet tot grote aantallen kerkgangers en nieuwe kloosterlingen.

Ter ere van haar 25-jarig bestaan thematiseert Stichting Echo het tijdvak van de jaren zestig en de uitwerking ervan tot op de dag van vandaag. Dit 15e colloquium vindt plaats op vrijdag 17 april 2020 in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha, waar ook de tentoonstelling Kloosters op een keerpunt is te zien.

Aanmelden kan door een e- mail te sturen aan info@stichting-echo.nl. De kosten voor deelname bedragen €30. Dat is inclusief koffie, thee en kloosterkoek, een royale lunch en afsluitende borrel.

Nota bene, 10 maart 2020: het bestuur van Stichting Echo is zich ervan bewust dat momenteel in delen van ons land het Corona-virus heerst. Mocht deze situatie verergeren en er vanuit de GGD een negatief advies komen voor het houden van groepsbijeenkomsten, dan bestaat de mogelijkheid dat dit colloquium verplaatst wordt naar een andere datum, waarschijnlijk in het najaar. Houd derhalve deze website in de gaten voor eventuele updates hieromtrent.

De dominicaan Edward Schillebeeckx tijdens het Tweede Vaticaans Concilie te Rome. Maker onbekend. Foto afkomstig uit de collectie van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen.

Programma

09.30-10.00   Ontvangst met koffie, thee en kloosterkoek

10.00-10.10   Welkom door bestuursvoorzitter Joep van Gennip (Stichting Echo)

10.10-11.00   Stephan van Erp (Radboud Universiteit/Katholieke Universiteit Leuven):
Moed of overmoed? Edward Schillebeeckx en de veranderingen in het dominicaanse leven tijdens de jaren zestig

11.00-11.10 Ramses Peters (Katholiek Documentatie Centrum): De afronding van het archiefproject Schillebeeckx

11.10-11.30   Koffie/thee

11.30-12.10   Ad Leys (voorheen Konferentie Nederlandse Religieuzen): ‘Waar zo veel is gebeden, is het goddelijke op een heel bijzondere manier nabij’. Over vernieuwing en ‘voltooiing’ bij religieuze orden en congregaties

12.10-12.20   Marga Arendsen (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven): De expositie ‘Kloosters op een keerpunt’

12.20-12.30 Jeroen Neus (Stichting Verhalis): filmfragment over hoe ook de kunst en inrichting van kerken door alle veranderingen beïnvloed werden

12.30-13.30   Lunch en gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

13.30-14.00   Joep van Gennip (Tilburg University): ‘Ik leerde dat rechtvaardigheid een hogere deugd is dan caritas’. Het bedrijfsapostolaat van de Nederlandse jezuïeten, 1946–ca. 1976

14.00-14.30   Inge Schriemer (Openluchtmuseum Arnhem): Er is veel te ontdekken in de religieuze collectie van het Nederlands Openluchtmuseum. Over religieuze voorwerpen en hun gebruik in het leven van gelovigen in de jaren van religieuze verandering

14.30-14.45   Gelegenheid voor vragen, discussie

14.45-15.15   Koffie/thee

15.15-16.00    Interview met religieuzen over hun ervaringen met en herinneringen aan de veranderingen in spiritualiteit en werkzaamheden vanaf het Tweede Vaticaans Concilie o.l.v. journalist en theoloog Sipke Draisma (Geloofscommunicatiebureau De Zalige Zalm)

16.00-16.15 Boekpresentatie van Zwerven langs kloosters, het laatste deel in de Memoreeks van het Katholiek Documentatie Centrum

16.15-17.00   Borrel en gelegenheid tot bezoek expositie