Nieuwe Echo-bundel, over religieuzen en de Tweede Wereldoorlog

geplaatst in: Geen categorie | 0

1000_1000_6134_9789087046170-pcovr-dienstbaar_onder_vuurTijdens het Echo Colloquium 2016 overhandigde bestuursvoorzitter Joep van Gennip het eerste exemplaar van de nieuwe Echo-bundel Dienstbaar onder vuur: religieuzen en de Tweede Wereldoorlog aan oud-voorzitter Vefie Poels. Samen met Chris Dols en Lennert Savenije voerde Van Gennip de redactie over deze bundel. Meer informatie over dit boek kan worden gevonden op de webstek van Uitgeverij Verloren.

 

Dienstbaar onder vuur. De Tweede Wereldoorlog verstoorde in menig opzicht de orde van het aan regels gebonden bestaan van Nederlandse mannelijke en vrouwelijke religieuzen. Desondanks is hun oorlogsbeleving en geschiedenis vooralsnog weinig gethematiseerd in zowel de geschiedschrijving van orden en congregaties zelf als die van de Tweede Wereldoorlog. Deze bundeling van artikelen beoogt hierin verandering te brengen. Religieuzen zagen zichzelf geconfronteerd met een oorlogs- en bezettingssituatie die tot in hun kloosters en missieposten doordrong. Ze kregen te maken met bombardementen, confiscatie van eigendommen door de Duitse bezetter, inkwartiering van soldaten, en tekorten aan levensmiddelen. Tegelijkertijd waren ze zowel binnen als buiten de kloostermuren actief in het geven van hulp aan oorlogsslachtoffers, droegen ze bij aan verschillende vormen van verzet, speelden ze al dan niet noodgedwongen een rol in interneringskampen en bezochten ze als legeraalmoezenier slagvelden. Door zowel de voor- als naoorlogse periode in de analyse te betrekken en aandacht te schenken aan ontwikkelingen binnen en buiten de Nederlandse landsgrenzen, wil deze bundel bijdragen aan een genuanceerd en veelkleurig beeld van de geschiedenis van religieuzen en de Tweede Wereldoorlog.