Geschiedschrijving Franciscanessen van Mariadal afgerond

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 1 september 2020 vond in Roosendaal de officiële presentatie plaats van het vuistdikke boek Met biddend hart. Geschiedenis van de franciscanessen van Mariadal. Jarenlang onderzoek van auteur Marie-Antoinette Willemsen lag hieraan ten grondslag. Stichting Echo heeft het project van meet af aan begeleid.

Mère Joseph was een sterke, eigenzinnige vrouw die in 1800 op negentienjarige leeftijd intrad bij de Franciscanessen van Dongen. Twintig jaar later stichtte ze in Etten een nieuwe communiteit. In 1832 trok ze naar Roosendaal, waar ze de basis legde voor de congregatie Franciscanessen van Mariadal. Ze streefde ernaar alles op haar levenspad met biddend hart tegemoet te treden om zo, in alle eenvoud, betekenisvol te zijn voor de medemens. In haar boek heeft Marie-Antoinette Willemsen de ontwikkeling van deze congregatie vanaf het prille begin gevolgd. De zusters namen taken op zich waarin de overheid (nog) niet voorzag en verlegden hun werkterrein als de nood was gelenigd. Ze werkten in verschillende vormen van onderwijs, maar waren in de twintigste eeuw ook actief in het Wit Gele Kruiswerk, het pastoraat en de bejaardenzorg. In het voetspoor van de stichteres leefden en werkten generaties krachtige vrouwen vanuit eenzelfde religieuze bevlogenheid.