17 december 2004

Het priesterambt heeft de afgelopen decennia veel veranderingen ondergaan. Sommige theologen en historici gaan ervan uit dat opvattingen over het priesterambt historisch bepaalde constructies zijn, die telkens opnieuw getoetst mogen worden. De bisschoppen hebben daarentegen hun hoop gevestigd op de jonge mannen die sinds de jaren tachtig welbewust voor het priesterschap hebben gekozen en dit in zijn klassieke vorm willen beleven. Het antwoord op de vraag wat een goede priester is, hangt af van heersende opvattingen over het ambt maar ook van culturele opvattingen over mannen en mannelijkheid. Waar situeren priesters zich heden ten dage?