13 december 2002

Indonesië, voormalig Nederlands-Indië, was van oudsher een populair missiegebied voor Nederlandse orden en congregaties. Inmiddels heeft het zwaartepunt van het religieus leven zich verplaatst. In Nederland is het actieve kloosterleven in een fase van afbouw beland; in Indonesië daarentegen is de animo groot. Dit dwingt religieuzen in beide landen tot een herziening van de onderlinge verhoudingen. Er vindt een intensief en complex proces van loslaten, overdragen en verzelfstandiging plaats, met alle culturele spanningen van dien.