10 december 1999

In de vorige eeuw kozen velen, verontrust door de kwalen van de moderne tijd, voor een radicale religieuze verandering: zij bekeerden zich tot het katholicisme. Centraal tijdens dit colloquium stonden personen én groepen die zich bekeerden en zij die zich middels bekeringswerk inspanden om mensen over de streep te trekken. Ook ging het over de verschillende reacties die bekeringen in de loop van de jaren hebben opgeroepen.