11 december 1998

De behoefte aan geestelijke begeleiding is geen modern verschijnsel. Tegenwoordig bestaan er therapieën om aan dat verlangen tegemoet te komen. Vroeger was begeleiding een clericaal monopolie. Dit leidde tot een interessante dynamiek tussen geestelijkheid en gelovigen. Gelovige mannen en vrouwen worstelden met uiteenlopende vragen en problemen. Wat hadden geestelijke begeleiders hen te bieden?