12 december 1997

Voor de meeste religieuzen was de missie een groot avontuur. Nauwelijks voorbereid op wat hen te wachten stond, gingen paters, broeders en zusters vol goede moed en met hooggestemde idealen op reis. Vaak werd hun bij aankomst al duidelijk hoe groot de verschillen in taal, cultuur en geschiedenis waren tussen henzelf en degenen onder wie zij gingen werken. De dagelijkse praktijk van de missie strookte lang niet altijd met de verwachtingen die missionarissen er aanvankelijk van hadden gekoesterd. Over de spanning tussen ideaal en werkelijkheid gingen de bijdragen tijdens dit colloquium.