27 september 2001

In het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch vond een workshop over kloosters en congregaties plaats: ‘Kloosters en religieus leven’. Op die dag werd ook een boek van dezelfde titel gepresenteerd: M. Ackermans en Th. Hoogbergen (samenst.), Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst (‘s-Hertogenbosch 2002). Echo-leden Marjet Derks en José Eijt hebben hierin een bijdrage gepubliceerd over beeldvorming rond vrouwelijke religieuzen in de geschiedschrijving.