17 april 2020

Op vrijdag 17 april 2020 zal het 15e Colloquium van Stichting Echo plaatsvinden in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Sint Agatha. De studiedag zal gaan over de religieuze transformaties die zich in de decennia na de Tweede Wereldoorlog hebben voltrokken in kerk en wereld, en dus ook binnen de kloostermuren. Eén van de key-note sprekers zal prof. dr. Stephan van Erp zijn. Nationaal en internationaal geldt hij als een kenner bij uitstek van de katholieke theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw, in het bijzonder het werk van Edward Schillebeeckx (foto hier beneden) en zijn tijdgenoten Karl Rahner en Hans Urs von Balthasar, en van hedendaagse theologen als Rowan Williams en William Cavanaugh. Voor meer informatie over programma en inschrijving, klik hier.

Nota bene, 10 maart 2020: het bestuur van Stichting Echo is zich ervan bewust dat momenteel in delen van ons land het Corona-virus heerst. Mocht deze situatie verergeren en er vanuit de GGD een negatief advies komen voor het houden van groepsbijeenkomsten, dan bestaat de mogelijkheid dat dit colloquium verplaatst wordt naar een andere datum, waarschijnlijk in het najaar. Houd derhalve deze website in de gaten voor eventuele updates hieromtrent.

Update, 18 maart 2020: het bestuur van Stichting Echo heeft in het licht van de recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus besloten het colloquium te verplaatsen. Het bestuur hoopt zo snel mogelijk met een nieuwe datum te komen. Het colloquium gaat dus NIET DOOR op 17 april aanstaande.