12 december 2014

In 2014, het jaar van de herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een eeuw daarvoor, heeft Stichting Echo aandacht besteed aan die andere grote oorlog, die een enorme impact heeft gehad op orden en congregaties: de Tweede Wereldoorlog. Kon Nederland zich in de periode 1914-1918 dankzij een beroep op neutraliteit afzijdig houden van het oorlogsgewoel, van 1940 tot 1945 werd het land onherroepelijk betrokken bij het conflict. Ook religieuzen werden geconfronteerd met de oorlog. Zij kregen te maken met geweld, confiscatie van eigendommen door de Duitse bezetter, inkwartiering van soldaten, tekorten aan levensmiddelen en de opvang van Joodse onderduikers. Aspecten hiervan zijn terug te vinden in kloosterarchieven. De oorlogservaringen verschilden sterk, afhankelijk van de plaats waar de oorlog werd doorgebracht. Doel van het colloquium was om gezamenlijk te reflecteren op de recente geschiedschrijving over religieuze gemeenschappen in de Tweede Wereldoorlog.