8 december 2006

Met het vertrek van zusters en diaconessen uit de ziekenhuizen lijkt ook de herinnering aan hun inzet en bezieling te zijn vervaagd. In de geschiedschrijving over het ziekenhuiswezen wordt vooral aandacht gegeven aan bestuurlijke perikelen en de medische ontwikkelingen. Tijdens dit colloquium stonden daarentegen juist het werk en de bezieling van de verplegende zusters en diaconessen in de negentiende en twintigste eeuw centraal.