Bestuurswisseling

geplaatst in: Geen categorie | 0

Per 1 januari 2016 treedt Joep van Gennip aan als de nieuwe voorzitter van Stichting Echo. Hij volgt Vefie Poels op, die op haar beurt tien jaar geleden in de voetsporen trad van José Eijt, één van de oprichtsters van de stichting en voorzitter van het eerste uur.

De scheidende voorzitter werd op 11 december jongstleden tijdens de 7e Ontmoetingsdag van Stichting Echo in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven door de huidige vicevoorzitter Chris Dols met woorden van dank in de bloemetjes gezet. Vefie Poels kijkt terug op een rijke bestuursperiode, waarin door Stichting Echo jaarlijks ontmoetingsdagen of colloquia werden georganiseerd over de geschiedenis van orden en congregaties in Nederland. Er verschenen vijf publicaties in de reeks Metamorfosen, met Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven als laatste bundel. Terwijl zes projecten (Broeders van de Christelijke Scholen, Franciscanessen van de H. Elisabeth, Kleine Zusters van de H. Joseph, Broeders van St. Jan de Deo, Salesianen en Franciscanessen van Charitas) zijn bekroond met een mooie en verantwoorde publicatie, naderen de projecten van de Juliaantjes en de Priesters van het H. Hart hun voltooiing. Nieuwe projecten liggen in het verschiet. In het afgelopen jaar is er tevens een geheel vernieuwde en fraaie website gekomen.

Graag wil Vefie Poels bij haar afscheid haar mede-bestuursleden danken voor de prettige samenwerking, evenals de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en Uitgeverij Verloren, en de orden en congregaties en de subsidiegevers, voor het in Stichting Echo gestelde vertrouwen. Met genoegen en vertrouwen draagt zij haar functie over aan de nieuwe voorzitter Joep van Gennip, die wordt ondersteund door een verjongd bestuur, dat momenteel verder bestaat uit Marieke Smulders als secretaris, Chris Dols als vicevoorzitter, Erik Lundgren als penningmeester en de bestuursleden Marie-Antoinette Willemsen en Kirsten Hulsker.